Välkommen till Landala Ekonomi

Välkommen till Landala Ekonomi – en redovisningsbyrå som specialiserat sig på att hjälpa mindre företag med ekonomi och företagsadministration. Vår kundkrets består av mindre aktiebolag och av enskilda firmor

Vi jobbar med personlig kontakt och med hög kvalitet. Utöver bokföring/redovisning tar vi gärna hand om företagets ekonomiska planering och bolagsformalia. Vi kan hjälpa ditt företag att växa på ett planerat och långsiktigt sätt.

Landala Ekonomi leds av en auktoriserad redovisningskonsult SRF med närmare tjugo år i yrket. För de mindre företagen kan en auktoriserad redovisningskonsult ersätta en revisor, vilket håller nere kostnaderna betydligt. Även banker och andra kreditinstitut uppskattar auktorisationens kvalitetsstämpel då de bedömer företagens ekonomi.

För ett lite större företag kan en auktoriserad redovisningskonsult fungera som en extern ekonomiavdelning eller som ekonomiansvarig / ekonomichef tillsammans med den egna personalen. Det är en bra lösning då man bara har behov av en kvalificerad ekonom på deltid då företaget växer eller som stöd vid begränsade tillfällen, t ex vid periodbokslut eller vid koncernrapportering.

En genomtänkt redovisning av hög kvalitet sparar arbetstid, ger snabbare en överblick över verksamhet och man får ett bättre planerings- och beslutsunderlag.