Praktiska länkar

Här finns ett stort antal praktiska länkar som passar till företag samlade på ett enda ställe

Myndigheter

Skatteverket
Tullverket 
Europakommissionen
Kronofogdemyndigheten 
Konkurrensverket
Ekonomistyrningsver

Banker och finansiering

SEB
Svenska Handelsbanken
Nordea
Swedbank
Bankgirocentralen
Riksbanken
Exportkreditnämnden
Almi Företagspartner
EU-stöd (portal)
Industrifonden

Information för ditt eget företag        

Almi
Driva eget
Företagande
Verksamt.se
Tillväxtverket
Nyföretagarcentrum
Starta Eget
Bolagsverket
Patent- och Registreringsverket
SIS
Arbetsförmedlingen    
Kommerskollegium
Exportrådet

Ekonominyheter

Dagens Industri
Veckans Affärer    
Affärsvärlden
GP    
Dagens Nyheter 
Svenska Dagbladet
Ekonomifakta
Svenskt Näringsliv

Ekonomi bloggar

Mitt Företag
Skatter.se
5procent (bloggar för tidningen Entrepenören)
Ekonomitanten

Information om andra företag

Alla Bolag
Näringslivsregistret
European Business Register
Svensk Handel
Eniro
Hitta.se

Nätverk för företagare

Västsvenska Handelskammaren
Business Region Göteborg
Företagarna

Personlig ekonomi

Pensionsmyndigheten
Min Pension
Försäkringskassan
Skatteverket om skatter, traktamenten etc
Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Konsumentverket
Allmänna Reklamationsnämnden

Om redovisning och regelverk

SRF Sveriges Redovisningskonsulters Förening
FAR
Baskontoplanen
Bokföringsnämnden
Svenska lagtexter (privat publicering)

   
   
   
   
   
   
   

Landala Ekonomi tar inget ansvar för uppgifter och information som kommer från ovanstående källor.