Våra tjänster

Landala Ekonomi kan erbjuda följande tjänster för aktiebolag och enskilda firmor:

Redovisning och rapportering

löpande bokföring/redovisning  
fakturering
deklaration av moms och arbetsgivaravgifter      
periodiska sammanställningar              
löner
betalningar
periodbokslut
koncernrapportering
årsbokslut
årsredovisning
bokslutsrapporter
deklaration

Planering och utveckling

budget och prognoser
likviditetsplanering
kalkyler och lönsamhetsbedömningar
nyckeltal och branschjämförelser
analys av verksamheten och ekonomistyrning
affärsplan
bolagsbildning och start av ett företag
bolagsformalia

Normalt utförs arbetet på vårt kontor och i vårt eget ekonomisystem. Det finns möjlighet till webbuppkoppling så att ni själva kan göra en del av arbetet på er egen arbetsplats, t ex faktureringen. Vi kan även erbjuda att arbetet utförs helt på din arbetsplats och i ditt eget ekonomisystem. Landala Ekonomi har en ansvarsförsäkring.
.
.

Förmedlar experthjälp

Om det behövs speciella kunskaper inom ett område så har vi ett stort och mycket kompetent nätverk att ta till. Landala Ekonomi kan förmedla kontakter till:

  • revisorer
  • skattekonsulter
  • finansiella rådgivare
  • rådgivare i personalfrågor
  • och många fler kvalificerade experter